loading

บริษัท ศูนย์รวมสระว่ายน้ำ จำกัด | บริการออกแบบและสร้างสระว่ายน้ำ Call Center 02-965-5116-7 | Hotline 089-006-7429| | |

พลู รีโนเวชั่น

พลู รีโนเวชั่น

  1. พลู รีเฟรช

คือ การปรับปรุงสระเก่าของคุณ ให้กลับมาสวยงามพร้อมใช้งานอีกครั้ง

  1. พลู ทรานส์ฟอร์ม

คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือ ขนาดสระของคุณใหม่ ให้ตอบโจทย์การใช้งานของุณมากขึ้น

  1. พลู รีโนเวท

คือ การเปลี่ยนสระเดิมๆของคุณ ให้นอกจากจะกลับมากสวยงามอีกครั้งแล้ว ยังสามารถพัฒนารูปแบบและระบบให้โดเด่นและทันสมัยขึ้นได้อีกด้วย

  1. พลู อัพเกรด

คือ การเปลี่ยนสระทั่วไปให้กลายเป็นสระเทคโนโลยี เอสพีซี พาเนล ไลเนอร์ พลู (SPC PANEL LINER POOL) ที่ช่วยคุณจบปัญหาสระเดิมๆที่คอยกวนใจคุณ ผสานเทคโนโลยีไลเนอร์ ที่ทำให้ปัญหาน้ำรั่วซึมหมดไป